Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Fuck, it just hit me

Κλειδί του σολ και κλειδι του φα
και τα δυο ξεκινάνε με fibonacci spiralΧέστηκα απ' τη χαρά μου
Είμαι πλήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: