Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΛΑΤΡΕΥΩ

Όταν βρίσκω ηλίθια πράγματα στο νετ.

Και ακόμα περισσότερο λατρεύω το να ανακαλύπτω οτι οι εκάστοτε άνθρωποι τα έχουν πάρει στα σοβαρά και τα εννοούν(!)
Ηλίθιε κόσμε, ηλίθιε

"Supporting means also to sympathize for an individual, a group of individuals and/or a common cause. "
Sympathy is a social affinity in which one person stands with another person, closely understanding her or his feelings. Sympathy comes from the Latin sympatha, from Greek: συμπάθεια transliterated as sympatheia, from συν + πάσχω = συμπάσχω literally: to suffer together or "feeling with." It also can mean being affected by like feelings or emotions. Thus the essence of sympathy is that one has a strong concern for the other person, but does not share that person's feelings. Sympathy should not be confused with empathy (more than simply the recognition of another's suffering, empathy is actually sharing another's suffering, if only briefly).

Sympathy exists when the feelings or emotions of one person are deeply understood and even appreciated by another person. In common usage, sympathy is usually making known one's understanding of another's unhappiness or suffering, but it can also refer to being aware of other (positive) emotions as well. In a broader sense, it can refer to the sharing of political or ideological sentiments, such as in the phrase "a communist sympathizer".

The psychological state of sympathy is closely linked with that of compassion and empathy."

Okay, let's all get together and "support" the Misanthropic Attack and wear Anti-Human badges feeling as if we are one, with a common cause. Yeah that makes absolute sense!

Μισάνθρωποι του κόσμου, ας ενωθούμε, ας εναγκαλιστούμε κι ας μισήσουμε, πσσσςςςςς...


Κάηκα λέμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: